Средновековна църква „св. Николай“ село Долни Раковец

Черквата "Св. Николай Чудотворец" село Долни Раковец е от XV-XVII-ти век.

Във пуста долина планинска,

В стари години,обител стояла света

Кандилце блещяло,молитва се пяла

В черквица бедна далеч от света.“

Иван Вазов

В тая църква,далеч от света клепалото е било гръмливо и се събирали богомолци,добри селяни даже и от съседните села.От Бога здраве и защита искали помощ и опрощение.

Стотици години в робство,тази светиня е поддържала дедите ни,та да може и ние светлинка да видим.В тази черква е четено на старобългарски език.

Гръцкият език,гръцкото четмо и писмо,гръцкото влияние,никога не е могло да си пробие път в този край на България.

В големи празнични дни на тъмното ни минало,тази църква е заливана от жива човешка вълна,която по цели часове се е вълнувала около църквата „св.Николай“ ,да слуша словото божие,да запали свещ и да получи свето причастие.Стари хора помнят,че на Великден при зидовете на църковната ограда,седели по няколко турци да събират от богомолците цели купове червени яйца.

В 1849 година било разрешено да се поправи и разшири църквата в село Долни Раковец,да се измаже с кал и да се покрие с тръстика,обаче, „непокорната рая“ направила поправката и пристройката с вар,белнали я хубаво и я покрила с керемиди.Като научила за това властта,разпоредила да бъдат наказани ръководителите на работата.За да избегнат наказанието,върху керемидите наредили тръстика па и стените отвън затрупали с такава,а където се виждала бяла мазилка от вар,я замазали с черна боя,от която и днес личи тук там по външните стени.

Вярващите в селото,след литургия са обичали да ходят в механата.Там на глас си споделяли,колко красиво от вътре е изписана църквата „св.Николай“.Но на съседната маса седели поляци-турци,чули какво си говорят и казали на радомирския бей.Той се разгневил за своеволието на „раята“ и наредил веднага да бъдат замазани всички стенописи и така заличили тази безценна хубост с 1(един) сантиметър хоросанов разтвор.

Църковното настоятелство към старинната църква „св.Николай“ село Долни Раковец има проект,изготвен и одобрен от НИНКН(Национален институт по недвижимо културно наследство) гр.София от художник реставратора Стефан Илиев Стефанов за пълна реставрация на църквата.

За сега,с помощта на родолюбиви българи,дарили средства са реставрирани тавана(наподобяващ звездно небе) , полюлея,който виси царствено с изящна красота,иконите от царските двери,всички царски икони и 90% от апостолските икони- за което от сърце БЛАГОДАРИМ!!!

Остава да се реставрира иконостаса,чиито стенописи за замазани с блажна боя и стенописите от стената на църквата,замазани с един сантиметър хоросанов разтвор.

Църковното настоятелство се обръща с молба към всички родолюбиви българи да помогнат с каквото могат,за да може да се осъществи изпълнението на проекта и да се махне най-после,мазилката от стенописите на храма,направени по нареждане на радомирският бей, и църквата отново да заблести,такава,каквато и била при изписването на иконостаса и стените от зограф Димитрии от Самоков.

Живеем в 21 век и е недопустимо мазилката на турският бей да стои още върху безценните стенописи на иконостаса и стените на старинната църква „св. Николай“ село Долни Раковец.

Вярвам,че както в дългите дни на тъмното ни минало,са се намерили родолюбиви българи и са съхранили и запазили старата църква,за да я има и днес, така и сега,все още има хора,които милеят за българщината и ще се отзоват и помогнат за да може художник реставратора да завърши реставрацията до край.

Член на църковното настоятелство при старинната църква

св. Николай“ село Долни Раковец- Дафинка Ст. Станоева

Използвана литература:

  1. Село Долни Раковец“ от Божидар Шадов и Иван Гергов- 1995 година
  2. Историко Просветно Дело в Радомирско“ от Иван Н.Караиванов 1927 г.

Старинната църква „св.Николай“ село Долни Раковец ,ще бъде отворена за денят на селото за миряни и гости на 02.09.2017 година от 08.30часа до 11.00 часа и от 16.00 часа до 18.00 часа.