Семейството

СЕМЕЙСТВОТО

 

Семейството е многолюдно. В един дом живеят дядото и бабата, синовете и снахите, дъщерите и внуците. Понякога числеността му достига от 15 до 20 човека.  Всички са подчинени на една обща воля – да се преживее. Командването е от старите. Дядото разпределя и съветва коя работа кога и как ще се свърши. Неговата дума е закон, никой не може да му отвръща. Къщата, имотът, добитъкът – всичко е негово. Синовете са неуки, без занаят, без пари. На тях е много ясно, че ако се опитат да роптаят, ще бъдат изпъдени и няма къде да отидат. Снахите съще се стараят да угодят на стария, защото един ден той ще определи коя да го гледа и тя ще получи голямата част от имота. Те ще му поливат преди ядене, те ще му събуват опинците преди лягане. Когато се наложи да се ръкуват с него винаги трябва да му целуват ръка, ако искат да им хариже нещо. Макар, че в дома „пее петел“, бабата е дипломътът, който изкусно дърпа конците. Тя ще намери най-подходящия момент да усмири стареца, да посъветва снахите да живеят в добро, в нея често е и касата на дома. От нея зависи колко и защо да се харчат парите. За храна се харчат изключително рядко пари за захар и ориз. Всички ще седнат да се хранят заедно. Яде се в общ съд, каквито са гювечът и тавата. Никой не започва да се храни, докато не започне дядото. Всички се кръстят преди ядене.

Голяма грижа на родителите е задомяването на техните деца. Момичето трябва да приготви дарове. Много важно е неговото възпитание. Извън дома трябва да е облечено спретнато, когато минава край стари хора да поздрави, ако се ръкува с тях да целуне ръка. Трябва винаги да е усмихната, да не отвръща (да не се отяжда) на казаното, да е работна, да се е научила край майка си да готви, да се прибира у дома преди да се е стъмнило. Ако момичето се държи по този подобаващ начин, може да му излезе късмутя да се омъжи. Омъжването трябва да стане до 20 години. След като навърши двадесет (20) години момичето става „стара мома“ и никой вече  не го търси.

За момчетата нещата изглеждат по-лесни, след като отслужат войници те са вече мъже. Бащата ще има грижата да потегне някоя стая от старата къща или кошарата за „невестараник“ – там ще бъдат младите.

поради голямата заетост в къщната и полска работа, момите и ергените нямат голяма възможност да се срещат. Срещите стават на седенките и тлаките, на „движението“, което става в училищния двор. От страни ще застанат и старите, за да налбюдават и избират бъдещата снаха. На това движение, когато има музика се играе и хоро. Играе се ръченица и на пояс. Момите, ако не са с литаци и зуници, носят със себе си „вези“ – малки въженца с около метър дължина, осукани от вълнена прежда. Оцветени са в зелено и червено, понякога и комбинирано. Между ергените често стават и побоища, за това кой да води хорото. когато няма поп музика, също се играят хора, като се пеят песни от участниците в хорото. Ето някои от тях:

 

Заниша се Шар планина,

та притрупа три овчара,

три овчара, три бекяра.

 

Първи овчар й се моли:

Пусни мене, Шар планино,

мен ме жали стара макя.

 

Втори овчар й се моли:

Пусни мене, Шар планино,

мен ме жали мила сестра.

 

Трети овчар й се моли:

Пусни мене, Шар планино,

мен ме жали първо либе.

––

 

 

 

*

Насеяла баба,

на могила леща,

Тиндири, миндири, о,ха – ха,

на могила леща.

 

Па се чуди баба,

що да й работи.

Тиндири-миндири о, ха-ха,

що да й работи.

 

Па си вика баба,

от три села аргати,

Тиндири-миндири, о,ха-ха,

от три села аргати.

 

Па се чуди баба,

що да ги нагости,

Тиндири – миндири о,ха, ха,

що да ги нагости.

 

Па си сготви баба,

три казана чорба.

Тиндири-миндири о, ха-ха,

три казана чорба.

 

Та нагости баба,

от три села аргати.

Тиндири-миндири о, ха-ха,

от три села аргати.

––-

*

Купила ми мама,

шарени чорапи.

Трака, трака, трака,

шарени чорапи.

 

Купила ми мама,

сърмено коланче,

Трака, трака, трака,

сърмено коланче.

 

Купила ми мама,

лачени обуща,

Трака, трака, трака,

лачени обуща.

––

*

Здравче, венче,

цвете миризливо,

Берат ли те,

моми и ергени.

 

Берат, берат,

та како не берат,

 

Кичат ли те, моми по седенки,

Вият ли те,

венци на младенци

 

Вият, вият,

та како не вият.

–––

*

Ветрове веят,

бури се леят,

момиче пищи:

Стедено ми е, ле ле,

Момище пищи:

студено ми е.

 

Ойдох при мама,

като при вр ана,

Ой, ле-ле, ле-ле,

Студено ми е.

 

Ойдох при тата,

като при врата,

Ой ле-ле, ле-ле,

Студено ми е.