Раждания

Раждането на децата става у дома. родилката ражда на слама до огнището. Остава там, докато се донесе молитвата (светената вода). След това я преместват на рогоза, постлана с (кълчищена) конопена черга. При раждането помагат бабите. Пъпът на детето се отрязва със приготвения за това сърп.

След седмица или месец става кръщенката. детето се носи в църквата, където кумът съобщава името и детето се кръщава. За кръщенката у дома се канят само жени.

В църквата детето се носи от бабата и кумицата. Родилката остава у дома.

Всяка поканена на кръщенка жена носи опечена в подница погача. дават се дрешки на детето, а в люлката му се оставят пари.

 

РАЖДАНИЯ

Година Всичко Момчета Момичета
1886 14 8 6
1926 65 34 31
1956 38 24 14

От таблицата се вижда, че ражданията намаляват. Причините преди всичко са в икономчическите трудности, натоварванията, които съсипват нерваната система, самотните мъже, алкохолът, сексуалната свобода.

 

МНОГОДЕТНИ РОДИТЕЛИ

1.Васил и Ерина Искренови – 5 синове и 8 дъщери.

2.Пене и Милена Милошеви – 4 синове и 8 дъщери.

3.Владимир и Божура Новеви – 8 синове и 2 дъщери.

4.Тоне и Гева Атанасови- 5 синове и 4 дъщери.

5.Стоил и Мария Гергови -3 синове и 3 дъщери.

6.Славко и Стана Божкови -5 синове и 1 дъщеря

7.Божил и Катинка Петлеви – 3 синове и 3 дъщери

8.Величко и Велика Мицови – 2 синове и 6 дъщери

Това се идни от родителите, които са имали повече деца. През разглеждания период най-малко децата в едно семейство са били 3, а голямата част от семействата са имали между 4 и 6 деца. макар че децата са създавали много грижи, те са били и голямата радост в семейството. От малки са приучвани на трудолюбие, честност и уважение към по-възрастните.