Пчеларство

Стотиците декари ливади обрасли с цъфнала лачика, тръните край пътищата, цъфналите слънчогледи, полският синап (репчука) и други всевъзможни плевели, са доходна паша за медоносната пчела. Когато през лятото има чести превалявания и няма бури, пчелите неуморно се трудят. За такива години пчеларите казват, че „и на камъните има мед“. От едно п челно семейство са добивани до 40 кг., а и поввече мед. Оказва се, че пчаларството е не само приятно занимание, но дава и добри доходи. Веднъж човек захванал се с пчели трудно се отказва. Впечатляващо е тяхното устройство на живот, разпределението на задълженията в пчелното семейство. Мнозина учени, философи, социолози са се мъчили да дадат обяснение на тая уникална уредба на живот и да се опитат да я препоръчат на човека.

Най-известни пчелари от миналото, които са имали повече кошери, понякога до 30-40 бр. са:

 1. Христо Вучков – 20 бр.
 2. Тодор Ненков – 20 бр.
 3. Андон Ненков – 20 бр.
 4. Милен К. Човански – 120 бр.
 5. Милен Кральов – 50 бр.
 6. Симеон Пиругански – 40 бр.
 7. Крум Пиругански – 30 бр.
 8. Васил Пиругански – 30 бр.
 9. Лазар Ширков – 20 бр.
 10. Яне Сокол – 20 бр.
 11. Свещ. Димитър п. Михайлов – 30 бр.

В последно време с изменение на климатичните условия и химизацията на земеделието, пчеларите са поставени на сериозно изпитание. Към всичко това се прибавят и непознати досега болести като „американски гнилец“, „варовиково пило“ и др. Но тези пчелари, които имат опит, допълват своите познания и са упорити. Успяват да опазят пчелните си семейства.