Покъщнина

От образуването на селото до средата на нашия век в дома непоколебимо властват дървото, керамиката и бакъра. Масата е кръгла и ниска с три крака от заоблено дърво. Другият дървен кръг, изкован както масата, но без крака се използва за месене на баници, погачи и други. Думата кръг е нова за нашите баби и дядовци, затова те я приспособяват и я правят по-удобна за употреба като „кръг“ става „краг“. Малките трикраки столчета са дървени, седалката е изработена във формата на полумесец. Дървена е лъжицата за готвене, залупците, лучника, чутурата, боклето, бутелката. От керамичните съдове, така наречените „грънци“ ще споменем: чинии, чаши, кани, кондир, стомна, стомна-барде, ръкатка, гювеч. Бакърените съдове са котел, тепсия, тенджара, тава, казани за изваряване на ракия. Тези съдове преди употреба се калайдисват. Майстори на този занаят са цигани, които извършват услугата в селото.