Население

След Берлинския конгрес, Долни Раковец остава в пределите на Княжество България и тогава започва период на бурно развитие. Въпреки, че бойният театър по времето на Сръбско-българската война не е далече, това село не е пострадало от вражеската инвазия. Мобилизираните мъже, най-вероятно в състава на Втори струмски полк, са преследвали наглия нашестветик чак до Пирот. Само за 25 години (от 1882 до 1906) селото се разраства няколкократно и от 33 домакинства с 525 души, нараства на 176 домакинства с 1204 човека. Средният брой на хората в едно семейство до към 1930 г е бил 7 души. До 1926 г то расте с доста по-бавен темп, като домакинствата достигат 209 с 1467 души.

ТАБЛИЦА за домакинствата, жителите и средния брой на членовете на едно домакинство по години

Година Домакинства Жители Ср. брой членове на домакинство
1882 33 525
1906 176 1204 7
1926 209 1467 7
1956 410 1314 3

Населението към 2015 г. е 321 души, като предвид близоста със София и Перник има много гости на селото през празнични и почивни дни.