Климат

Климатични данни станция Радомир

Климатични данни станция Радомир

Годишните времена са ясно разграничени. До петдесетте години на нашия век те запазват своя постоянен характер. Есента започва с повсеместните септемврийски дъждове. В края на месеца и началото на м. октомври са първите есенни слани, листата пожълтяват и започва есенният листопад. През последните дни на м. октомври или началото на м. ноември пада първият сняг. Неговата дебелина постоянно се увеличава, за да достигне понякога и до еден метър. веднъж паднал снегът се задържа до средата на м. март. След 22 март, когато е и християнският празник „Младенци“ идват щъркелите. Понякога превалява слаб сняг, който хората наричат „щъркелски сняг“. Това е последната студена въздишка на зимата, която безвъзвратно си е отишла. В края на м. март от земята ще се покаже пролетният минзухар, жълтият цвят на подбела, игличето, а от средата на м. април започва цъфтежа на овошките. Ябълките, крушите и сливите са отрупани с цвят, въздухът е напоен с благоухания. По цветовете кротко жужат работливи пчели, пъстроцветни пеперуди се осукват в безконечно преследване. Глухарчето е жълтнало ливадите. Пролет е. Сланите безвъзвратно са си заминали. Пролет е в душите на хората.

Лятото е характерно със своите горещини. Най-горещо е около Петровден, когато започва и жътвата. Горещините често са придружени с гърмотевични бури и проливни летни дъждове. Не са изключение и градушките. В по-ниските места дъждовната вода се задържа през цялото лято.

Поради необятната равнина на полето, ветровете спокойно разиграват капризните си игри. Най-силни са южният вятър, наричан „Юго“. Той често духа по три дни, силен и ураганен, събаря покрива, открива копите със сено, изкоренява дървета. След като си е „свършил работата“, започва да вали дъжд. Източният вятър, наричан „Палакарец“ също е силен. Той е студен. Източният вятър, наричан „Палакарец“ също е силен. Той е студен. Старите хора казват, че от него бягат свинете. Северният вятър също е студен. Според старите хора, когато от него дойде дъжд, той ще вали цяла седмица. Най-често дъждовните облаци идват от „кьошето“ посока от гр. Кюстендил. Ако не нахлуят направо в полето, те ще обиколят планинските вериги и пак ще дойдат от същата посока. От западната посока дъждовете са рядкост и те са нежелани защото идват от бели облаци, които с гръм и трясък изсипват градушки. По някои признаци хората предварително се ориентират, дали ще вали дъжд. Когато мъглата „се привлече“ по Колош (коньовската планина), ще вали. Когато вятърът духа ниско и вдига прах от улиците, е също признак, че времето ще се разваля. когато слънцето залезе в облак, на другия ден времето ще бъде облачно. Ако кокошките се пощят или петлите зачестяват пеенето си през деня, или свинете носят бягайки сено (слама), времето също ще се развали. когато изгревът или залезът са червени, ще духа вятър.

Навсякъде почвата в Долнораковското поле е чернозем, само в местността „Огоя“ има слабо опесъчаване. почвата в бившите ливади между ж.п. линията и р. Матицата е с голямо съдържание на торф, образуван от изгнилите водорасли и тръстика. Тук подпочвената вода е само на 1 м. В останалата част на полето вода може да се намери навсякъде на дълбочина до 2 м. За пиене са правени бунари (излаци). Такива са Галобовият и Вучковият. Споменахме вече за кладенеца в Стубела и тези в Огоя. Ще споменем и Каръчкия кладенец, който се намира в бившата нива на Васил Каръчки (поч. 1919 г. на 55 г.) Единствената безводна зона, това е районът от Георги Антов, Цветкова и Мицова махали и Кеваница.

В землището на с. Долни Раковец се намират девет извора с минерална вода. Това са: „Свиленово банче“, „Окно“, „Горнораковско банче“, „Банки“, изворът до бившата Ситнилска воденица, „Агино банче“ и каптираният извор до банята. Водата в тези извори има температура 32 градуса. Дебитът на каптирания извор е 750 л./мин.