Имена

Имена характерни за жителите на с. Долни Раковец

 

На мъже

 1. Георгия
 2. Анания
 3. Захар
 4. Милан
 5. Давид
 6. Димитрия
 7. Стоил
 8. Аризан
 9. Величко
 10. Драгомир
 11. Миле
 12. Симеон
 13. Евдоким
 14. Момчил
 15. Лазар
 16. Кръстю
 17. Кузман
 18. Сотир
 19. Райчо
 20. Крум
 21. Симеон
 22. Асен
 23. Златко
 24. Яне
 25. Петър
 26. Сергия
 27. Игнат
 28. Божур
 29. Аначко
 30. Петрун
 31. Ризе
 32. Свилен

 

На жени

 1. Параскева
 2. Василенка
 3. Лоза
 4. Алисавета
 5. Варвара
 6. Достена
 7. Гина
 8. Божура
 9. Галабинка
 10. Добрена
 11. Евгена
 12. Анастасия
 13. Алисенка
 14. Сусана
 15. Гала
 16. Люба
 17. Гроздана
 18. Вишня
 19. Дарина
 20. Латинка
 21. Трендафила
 22. Пелагия
 23. Спасуна
 24. Струма
 25. Митра
 26. Манка
 27. Яна
 28. Велика
 29. Младенка
 30. Стойна
 31. Ружа
 32. Темяна
 33. Севдена
 34. Еленка
 35. Зорка
 36. Ета
 37. Карафиля
 38. Достена
 39. Вакла

 

Имената не са само отличителен белег, който улеснява общуването между хората, но и носят в себе си белега на заобикалящия свят, миналото и последователността на родовата съхранимост. При мъжете се повтарят имената на велики наши исторически личности, имената на святи мъже. Желанието на близките при определянето на имената е да са чисти и святи в живота и да блестят като злато (Златко, Свилен). Да са мили и да живеят в мир (Миле, Драгомир). Има и такива, които историята е пренесла от времето на Кубрат и народната памет съхранила до наши дни.

Имената на жените като нежни и крехки създания се свързват с хубавите цветя (Божура, Ружа, Каранфиля, Латинка), други се снвързват с чистата зора (Зорка), с кротостта на гълъбицата (Гълъбинка), с вкусните плодове (Гроздана, Вишняу)), с добротата (Добрена) и т.н.

 

ХАРАКТЕРНИ ФАМИЛНИ ИМЕНА В СЕЛО ДОЛНИ РАКОВЕЦ

 

 1. Агини
 2. Бързачки
 3. Вампирски
 4. Владички
 5. Вучкови
 6. Главеви
 7. Гелеви
 8. Глухчеви
 9. Годеви
 10. Грудкини
 11. Гулийски
 12. Голвучки
 13. Дуйови
 14. Дръндарски
 15. Еврейски
 16. Живачки
 17. Завалийски
 18. Исуски
 19. Исачки
 20. Искренови
 21. Казачки
 22. Кральови
 23. Каръчки
 24. Козеви
 25. Комарски
 26. Кутлини
 27. Кюслини
 28. Малагански
 29. Новеви
 30. Пиругански
 31. Папарски
 32. Петлеви
 33. Печуркови
 34. Ризови
 35. Раински
 36. райови
 37. Соколови
 38. Ситнилски
 39. Сузийски
 40. Свиленови
 41. Татарски
 42. Тикови
 43. Шадови
 44. Шапирини
 45. Човански
 46. Ковачки
 47. Крътеви
 48. Лулеви

Фамилните имена са обикновено външен белег на рода. те най-често се запазват от името на дядото или прадядото. При тази последователност на имената лесно се запазва родовата памет. Фамилното име може да бъде придобито по всевъзможни причини. Това може да е свързано с физическия недъг на някой член от домакинството: Лулеви, Главеви, Печуркови, Глухчеви; Може да е свързано с имена на животни, птици, насекоми и други: Къртеви, Голвучки, Комарски, Козеви, Петлеви, Вучкови; Соколови; Завалийски е свързано със страдание; Еврейски – аналогично на характерните черти на евреите. Името „Исуски“ носи по-особено съдържание. То ни пренася във времето на турското робство. Според родовата памет, мъж от този род обичал да си попийва, при което силно се зачервявал. това се харесала на турския поляк Юсуф, който от своя страна опитал и започнал да пие. Когато нашенецът се връщал у дома, съпругата му го ругаела: „Пак ли беше с Юсуса?“. Вероятно жената била малограмотна, за да произнесе точно името. И днес старите хора казват „Юсуци“, а не днешното „Исуски“. Съществуват имена и прякори, които не сме в състоянеие да обясним.