Здраве

Най-ценният капитал за човека е здравето. Затова казваме: „Здравей!“, „Наздраве“, „Живот и здраве да е!“, „Повече здраве му кажи!“ и т.н. Грижите за собственото  ни здраве често се оказват непосилни и лекарите са тези, към които се обръщаме, за да ни помогнат. Още от 1896 г. е водена амбулаторна книга за извършените прегледи на нуждаещите се от лекарска помощ. Книгата е водена само няколко месеца.

От 1930 година в селото ни има фелдшерски пункт, а от 1943 г. е Здравната служба. Осигурени са бройки за лекар, медицинска сестра, зъболекар, хигиенист и прислужник. Осигурен е също така кон и двуколка. Помещенията в сградата на старата Община (първият етаж) са предоставени за тези нужди. Лекарите са от други населени места, затова и предстоят им в селото често пъти беше кратък. От селото работи като хигиенист в продължение на 18 години Михаил Иванов Ситнилски. Задължен беше да работи не само за поддържане хигиената на обществените места и заведения но и в личните дворове. Изискваше се хигиенно поддържане на тоалетни, помийни ями, правилно съхраняване на оборския тор.

Здравната служба обслужва не само селото, но и съседните населени места Стефаново, Кондофрей, Чуковец, Касилак, Жедна. Средно за периода 1943-1956 година, годишно са извършвани по 2 300 прегледа. Задължително се провеждат профилактични прегледи на учениците преди започване на учебните занятия. Извършват се имунизации и прегледи за зъболечение. По даваните сведения за здравословното състояние на населението и конкретно за Долни Раковец се вижда, че от хроничните заболявания най-много са сърдечно-съдовите заболявания. Средногодишният им брой на явилите се за преглед е 102 човека. Следват хипертония – 53, язви – 7, бъбречни – 3, Диабет-17, Мозъчно-съдови – 3, Белодробни – 5, Ракови образования без разсейки – 12.

От починалите през 1956 г. 14 души, 8 са починали от старост, 3 от миокардиосклероза, 1 от рак на белия дроб, 1 от хипертония и 1 от дископатия.

Родилното отделение към Здравната служба е работило от 1946 година и продължава след 1956 година. Тук идват родилки от всички изброени по-горе населени места. Само за 1956 година новородените в родилното отделение са 55, от които 22 от Долни Раковец.

Зъболекарското обслужване се провежда успоредно с другото здравно обслужване. Липсата на зъболекари и честото текучество, оставяли кабинета затворен. Помощ за зъболечение е търсена в гр. Радомир.

Голямо удобство за населението беше съществуващата Аптека. Тя се помещаваше в частни сгради, а по-късно на площада на селото в държавна сграда. С това се затваряше целият цикъл от здравното обслужване.

НАРОДНИ ЛЕЧИТЕЛИ

  1. Магдалена Главчева – починала 1977 г. на 95 г. лекувала навяхнато.
  2. Иван СТ. Петлев – “ 1947 г.     “     76 г. “     рани
  3. Евгена Петлева “ 1959 г.     “     88 г. “     изгаряния
  4. Марица Крабчева “ 1983 г.     “     84 г. “     брадавици