Загинали във войните

Не са виновни мъртвите за греховете на живите

Паметник на загиналите през войните

Паметник на загиналите през войните

ЗАГИНАЛИ ВЪВ ВОЙНИТЕ

1912-1918

 1. Петър Стоименов Лулев
 2. Никола Иванов Младенов
 3. Владимир Котев Свиленов
 4. Стоянчо Гергинов Витанов
 5. Илия Зарев Бързачки
 6. Станко Митев Владички
 7. Миле Златков Цветков
 8. Величко Иванов Мицов
 9. Евдоким Стоянчов Владички
 10. Стако Миленов Мицов
 11. Васил Ананиев Лулев
 12. Евдоким Тасев Гълъбов
 13. Тодор Георгиев Бързачки
 14. Аризан Стоянчов Соколов
 15. Васил Иванчов мицев
 16. Никола Начов папарски
 17. Сергил Георгиев Шадов
 18. Симеон Стоев Ангелов
 19. Петър Ненков Исуски
 20. Ефтим Богданов Исуски
 21. Рангел Ризов Исуски
 22. Симеон Стоянчов Владички
 23. Асен Миленов Кралев
 24. Рангел дочев Глухчев
 25. Димитър Богданов Дуев
 26. Георги Христов Вучков
 27. Димитър Андонов Ковачки
 28. Милан Стоянчов Глухчев

1925

Георги Янев Минчев – род. 2. Август – 6 май 1925 г.

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА

1944 – 1945 г.

 1. Васил Иванов Милошев – род. 1924 г. подофицер, убит 30.Х.1944 г.
 2. Георги Давидков Цветков – род. 1920 г. загинал на 22 април 1945 г. с. Будаковец, окр. Белово
 3. Иван Станиславов Раински – род. 1921 г. убит на 31.Х.1944 г.
 4. Васил Йорданов Главучки – род. 1918 г. убит на 23 април 1945 г. с. Диселка, окр. Беловар.
 5. Славчо Александров Ситнилски – род. 1916 г. убит на 26.Х.1944 г. с. Ругенци, Кумановско

ЗАГИНАЛИ В ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА

1941-1944 г.

 1. Васил Ризов Годев – 5.Х.1944 г. на 76 г.
 2. Васил Анастасов Раински- 5.Х.1944 г. на 64 г.
 3. Георги Симеонов (Гечката)- 5.Х.1944 г. на 35 г.
 4. Давидко Милонов Петков – 5.Х.1944 г. на 65 г.
 5. Евдоким Янев Исуски – 5.Х. 1944 г. на 59 г.
 6. Лазар Стоянов Човански- 18.IX.1944 на 39 г.
 7. Петър Димитров Вучков- 5.IX.1944 г. на 30 г.
 8. Стоил Христов Голвучки- 18.IX.1944 г. на 45 г.
 9. Софйка Крумова Пируганска – 27.XI.1943 г. на 20 г.
Паметник на загиналите през войните

Паметник на загиналите през войните

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

БАЛКАНСКИ ВОЙНИ

Александър Котев Наков

чин: редник, набор: 1900
част: 50-и пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 28 февр. 1913 г., къде е загинал: с. Дорхан, околия/държава: Кешанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с.Дорхан, околия/държава: Кешанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 11

Величко Иванов Мицов

чин: редник, набор: 1906
част: 22-ри пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 22 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Дупница
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Дупница
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 3, л. 46

Владимир Котев

чин: редник, набор: 1909
част: 14-и пехотен полк, 10-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 17 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Солун
от какво е починал: убит
къде е погребан: гр. Солун
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 3, л. 61

Георги Христов Вучков

чин: редник, набор: 1896
част: 14-и пехотен полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 20 юни 1913 г., къде е загинал: с. Лахна, околия/държава: Кукушка
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Лахна, околия/държава: Кукушка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 117

Деян Митов Татарски

чин: канонир, набор: 1891
част: 2-ри планински артилерийски полк, 10-а батарея
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 27 окт. 19112, къде е загинал: с. Ташля Мюселин, околия/държава: Одринска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Ташля Мюселин, околия/държава: Одринска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 5, л. 24

Илия Зарев Бързачки

чин: редник, набор: 1907
част: 14-и пехотен полк, допълваща дружина
месторождение: с. Дол. Раковец [Долни Раковец], околия:Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 2 юли 1913 г., къде е загинал: мост Сали ага, околия/държава: Светиврачка
от какво е починал: починал
къде е погребан: мост Сали ага, околия/държава: Светиврачка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 7, л. 150

Милан Сотиров Гайков

чин: редник, набор: 1907
част: 14-и пехотен полк
месторождение: с. Дол. Раковец [Долни Раковец], околия:Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 29 юни 1913 г., къде е загинал: Горна Джумая
от какво е починал: починал
къде е погребан: Горна Джумая
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 10, л. 52

Милен Банев Николов

чин: редник, набор: 1896
част: 14-и пехотен полк
месторождение: Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 3 юли 1913 г., къде е загинал: мост Сали ага, околия/държава: Светиврачка
къде е погребан: при моста Сали ага
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 10, л. 55

Никола Иванов Младенов

чин: редник, набор: 1909
част: 14-и пехотен полк, 4-та рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 3 дек. 1912 г., къде е загинал: гр. Солун
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Солун
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 60

Никола Тодоров Вучев

чин: редник, набор: 1909
част: 14-и пехотен полк, 3-та рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 17 юни 1913 г., къде е загинал: м. Злетовска река, околия/държава: Щипска
от какво е починал: убит
къде е погребан: м. Злетовска река, околия/държава: Щипска
забележка: 
(Повтаря се)
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 88

Петър Стоянчов Лулев

чин: редник, набор: 1909
част: 14-и пехотен полк, 10-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 16 септ. 1913 г., къде е загинал: о-в Трикери, околия/държава: Гърция
от какво е починал: починал
къде е погребан: о-в Трикери, околия/държава: Гърция
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 12, л. 133

Рангел Ризов Исуски

чин: редник, набор: 1906
част: 14-и пехотен полк, допълваща дружина
месторождение: с. Дол. Раковец [Долни Раковец], околия:Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 5 юли 1913 г., къде е загинал: моста Сали ага, околия/държава: Светиврачка
от какво е починал: починал
къде е погребан: моста Сали ага, околия/държава: Светиврачка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 13, л. 19

Симеон Сотев Антов

чин: редник, набор: 1906
част: 14-и пехотен полк, допълваща дружина
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 3 юли 1913 г., къде е загинал: мост Сали Ага, околия/държава: Светиврачка
от какво е починал: убит
къде е погребан: мост Сали Ага, околия/държава: Светиврачка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 18

Стоян Георгиев Витанов

чин: старши подофицер, набор: 1897
част: 14-а пехотна допълваща дружина
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 10 май 1913 г., къде е загинал: гр. Драма
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Драма
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 129

Стоян Митов Владички

чин: редник, набор: 1888
част: 1-ва опълченска дружина
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: с. Долни Раковец
дата на смъртта: 11 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Дупница
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Дупница
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 149

ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

Аризан Стоянов Стоянов [Соколов]

чин: редник
част: 54-ти пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Долна Раковица [Долни Раковец], околия:Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 21 окт. 1915 г., къде е загинал: Криволак, околия/държава: Македония
къде е погребан: Криволак, околия/държава: Македония
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 223, л. 23; а.е. 319, л. 2
Вижте всички 2 изображения на документа

Васил Аначков Пулев

чин: редник
част: 14-и пехотен полк, 4-та рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 9 окт. 1915 г., къде е загинал: Удово, околия/държава: Дойранска
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 445, л. 10

Георги Стоев Тупанджис. [Тупанджиски]

чин: редник
част: 22-ри пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Раковец/ с. Костуринци, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец/ Костуринци
дата на смъртта: 23 авг. 1916 г., къде е загинал: болница/ Демир Хисар

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 191, л. 8; а.е. 286, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа

Давидко Стоянов Тонев

чин: старши подофицер
част: 7-и опълченски полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: [Радомирска], сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 20 ян. 1916 г., къде е загинал: Велес

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 399, л. 18

Давитко Стоянов Тонков

чин: старши подофицер
част: 7-и опълченски полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 20 ян. 1916 г., къде е загинал: Велес

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 347, л. 18

Димитър Андонов Ковачки

чин: конник, набор: 1914
част: 3-ти конен полк, 2-ри ескадрон
месторождение: Долни Раковец, околия: община Радомир, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 14 ноем. 1916 г., къде е загинал: София, 5-а местна военна болница
от какво е починал: починал от рани
къде е погребан: София
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 154, л. 4

Димитър Богданов Душков

чин: младши подофицер
част: 5-и конен полк, 2-ра рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 20 септ. 1916 г., къде е загинал: Плевен

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 156, л. 6, 7

Драгомир Йонев [Иванов] Бръзачки [Бъраков]

чин: редник
част: 26-и пехотен полк, 3-та рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 16 септ. 1916 г., къде е загинал: Марикостенски бани/ с. Марикостиново, околия/държава: Петричка
къде е погребан: с. Марикостиново, селските гробища
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 195, л. 4; оп. 1, а.е. 291, л. 20; оп. 3, а.е. 13, л. 11
Вижте всички 3 изображения на документа

Евдоким Владички [Стоянчов] Стоянов [Владички]

чин: фелдфебел
част: 26-и пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 7 окт. 1915 г., къде е загинал: Шоин рид, Власинско блато
къде е погребан: Власинско блато, при кантона
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 195, л. 4; а.е. 291, л. 23
Вижте всички 2 изображения на документа

Ефтим Богданов Раковски

чин: младши подофицер
част: 7-а пионерна дружина, мостова рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 14 ян. 1918 г., къде е загинал: Демир Хисар, 3/7-а полска болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 383, л. 23

Ефтим Тасев Гълъбов

чин: редник
част: 14-и пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Раковец [Долни Раковец], околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 29 окт. 1915 г., къде е загинал: вр. Голаш, околия/държава: Струмишка
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 445, л. 15

Методи Стоянчов Тонков

чин: конник
част: 5-и конен полк, нестроеви взвод
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 25 авг. 1918 г., къде е загинал: 1/4-та армейска етапна болница, Ксанти, околия/държава: Ксантийска
къде е погребан: Ксанти, околия/държава: Ксантийска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 156, л. 2, 3

Никола Начев Папарски

чин: кандидат-подофицер/ младши подофицер
част: 14-и артилерийски полк, 6-а батарея/ 2-ри планински артилерийски полк, 6-а батарея
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 3/ 30 апр. 1917 г., къде е загинал: височина Трапезица, Южния фронт, връх Дуб, околия/държава: Дойранска
къде е погребан: връх Дуб, околия/държава: Дойранска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 484, л. 1а, 2; а.е. 139, л. 16, 17
Вижте всички 2 изображения на документа

Пейчо Георгиев Мишолков

чин: младши подофицер
част: 53-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Долни Раковец/ с. Долна Ръжана, околия:Радомирска/ Кюстендилска
дата на смъртта: 31 окт./ ноем. 1915 г., къде е загинал: р. Кара су/ с. Кошовица, околия/държава: Македония
къде е погребан: с. Кошовица
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 222, л. 48; а.е. 318, л. 59
Вижте всички 2 изображения на документа

Петър Ненков Исуски

чин: редник
част: 61-ви пехотен полк, 6-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 27 дек. 1916 г., къде е загинал: с. Брест, околия/държава: Дойранска
къде е погребан: с. Брест, околия/държава: Дойранска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 26; а.е. 331, л. 60
Вижте всички 2 изображения на документа

Рангел Дочев Глухчев

чин: редник
част: 14-и пехотен полк, 11-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 1 окт. 1916 г., къде е загинал: 1/7-а полска болница

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 445, л. 25

Сарби [Серги] Георгиев Шадов

чин: младши подофицер/ редник
част: 54-ти пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Долен Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 9 май 1917 г., къде е загинал: кота 1050, Мойно Морихово, околия/държава: Македония
къде е погребан: на позицията, околия/държава: Македония
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 223, л. 44; а.е. 552, л. 69
Вижте всички 2 изображения на документа

Симеон Янев Кишев [Китев]

чин: неслужил
част: 7-и тилен армейски транспорт, 2-ри ешелон
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 6 дек. 1915 г., къде е загинал: Куманово

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 399, л. 65

Станко Миленов Митов

чин: редник
част: 14-и пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 10 дек. 1915 г., къде е загинал: с. Удово, околия/държава: Дойранска

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 445, л. 27

Стоил Деянов Канарски

чин: ефрейтор
част: Телеграфна дружина
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 27 авг. 1917 г.

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 382, л. 78

Стоил Деянов Конярски

чин: ефрейтор
част: телеграфна дружина
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 27 авг. 1917 г., къде е загинал: София, околия/държава: Софийска
къде е погребан: София, околия/държава: Софийска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 501, л. 4

Тодор Георгиев Георгиев [Бръзички]

чин: редник
част: 54-ти пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 21 окт. 1915 г., къде е загинал: Криволак, околия/държава: Криволашка
къде е погребан: Криволак, околия/държава: Македония
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 223, л. 46; а.е. 319, л. 70
Вижте всички 2 изображения на документа

Юрдан Миленков Ангелов

чин: редник
част: 26-а сборна дружина, 4-та рота
месторождение: с. Долна Раковица [Долни Раковец], околия:Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 18 дек. 1917 г.
къде е погребан: с. Инанля, селските гробища
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 13, л. 45

Юрдан Миленов Ангелов Златков

чин: редник
част: 26-а сборна дружина, 4-та рота
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 18 дек. 1917 г., къде е загинал: 5/7-а полска болница, с. Инанлъ

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 399, л. 93

ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

Васил Йорданов Голвучки

чин: подофицер, набор: 1918
част: 13-и пехотен полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 25 апр. 1945 г., къде е загинал: с. Диелка, околия/държава: Хърватска
къде е погребан: с. Майковац, околия/държава: Хърватска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 50

Васил Стоилов Иванов Милушев

чин: фелдфебел
част: 6-и пехотен полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 30 окт. 1944 г., къде е загинал: с. Царево село, околия/държава: Югославия
къде е погребан: с. Царево село, околия/държава: Югославия
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 198

Георги Давитков Цветков

чин: подофицер, набор: 1920
част: 13-и пехотен полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 23 апр. 1945 г., къде е загинал: с. Бодаковец, околия/държава: Хърватска
къде е погребан: с. Капинци, околия/държава: Слатинска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 50

Иван Станиславов Райнски

чин: кандидат-подофицер, набор: 1921
част: 7-а тежкокартечна дружина
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 31 окт. 1944 г., къде е загинал: с. Малко Коняре, околия/държава: Струмишка
къде е погребан: с. Долни Раковец, околия/държава: Радомирска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 50

Славчо Александров Ситнилски

чин: подофицер, набор: 1916
част: 13-и пехотен полк
месторождение: с. Долни Раковец, околия: Радомирска, сегашно название: Долни Раковец
дата на смъртта: 26 окт. 1944 г., къде е загинал: с. Ручинци, околия/държава: Кумановска
къде е погребан: с. Долни Раковец, околия/държава: Радомирска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 116, л. 50