Долнораковски речник

В нашия клуб „Божур“ всяка сутрин прекарват приятни минути пенсионери от двата пола на различна възраст, с различни бивши професий и с интересни биографий. Затова разговорите са увлекателни, на актуални теми, съпроводени от артистично разказаните анекдоти от нашия любим зевзек Сашо Лулев и от весел смях.

Много по – интересни станаха разговорите ни, когато в тях започнаха да участват двама от новите заселници Николай и Иван, който не са живели в „Шоплука“ и трудно или изобщо неразбират смисъла на наши „родни“ думи. В селото живее бивша преводачка от БТА, която проявява интерес към нашия диалект. В селото от дълги години вече живеят хора, дошли от други региони, който още усвояват непознати думи.

Това наложи да си вляза в ролята на преводач, което не ми е трудно за моята професия като филолог и преводач. Приззнавам обаче , че ми се налага да уточнявам значението на особенно характерни думи с различни значения. Когато чувам думи като „бронзулъ“ „омаш“ „наукома“ „навунявил се“ „разспрелагам се“ „оклямбузил се“, неизбежно казвам какво значи?

Представените думи записах в продължение на пет – шест години. За мен това е едно приятно, до някаква степен своеобразно краеведческо занимание – продължение на издадената през 1995 година от мен и Иван Гергов книга „Село Долни Раковец“, съдържаща интересен разказа за изторията, занаятите, бита, културата, просветното дело, спорта и други факти от живота на селото.

Убеден съм , че ние, съвременниците, сме призвани да опазваме и предаваме на следващото поколение всичко, което е свързано с нашето минало. С такава цел създадохме с активната помощ на сегашния кмет Етнографски музей с изключително интересни експонати.

През 2008 година премахнах, „развалих“ две стари постройки в моя двор и си направих малък „ Етнографски кът“.

Убеден съм , че представените думи са неразделна част от бита на селото, пренесени от далечната старина до днес. Названието на някой фамилий в селото свидетелствуват за характерни занаяти и трудови дейности. В селото са работили ковачи („Ковачки“), въжари(„Въжареви“) , производители на гръстници(коноп) „Дръндарски“, „Лукови“, „КоНъови“, „Козеви“. Селото ни е известно  в няколко области с Раковското масло – висококачествен чесън.една фамилия е доставяла от далеч хума. От Кралев дол купували сой, литаци, беневреци и друго народно облекло.

Радостен факт е ,че представяните в изданието думи и изрази са живи днес в езика на много хора, те са жива история и това ме задължава да ги обединя в едно скромно издание. По този начин надявам се, ще ги запазим живи, неразделна част от съвременния бит на хората в селото.

Живея с очакването, че това скромно издание ще бъде полезно за мнозина, който по – дълго или по – кратко живеят в селото.

Продължавам да записвам нови думи и изрази от мойте приятели в клуб „Божур“, който ще включа в следващото по  – богато и по – интересно издание.

ДОЛНОРАКОВСКИ РЕЧНИК

A

Аждер – смел, решителен : он е голем аждер

Алалем – като чели , изглежда : ти алалем забрави

Б

Басамаци – дървени стълби

Безер ме е – неудобно ми е, срам ме е

Безердисвам се – засрамвам се

Бендисвам – харесвам

Берде – глинена стомна с отверстие

Биркам – гоня някого, карам го да върви бързо

Боксус – човек на когото не му върви и пречи на другите

Бронзуло – топче от фъшкии

Бръбошка – изпражнение от овца

Брълив – ненормален, щур човек

Бумбак – дълбока яма, излак

В

Ваграци – пъпни образувания в ануса

Вадим – поливам

Вариво – ястие със зеле

Вария – много голям чук

Вертене – цъвти : вретени пшеницата

Войца – гледачка на бебе

Вреви – говори силно, врява

Вретище – чувал

Връчва – голям глинен съд

Връши – прави : Нищо не връши – нищо не прави, това връши работа – може да се използва

Г

Гръстници – коноп

Гуняви се – разваля се, става лошо времето :

гунчви се – колебае се, притеснява се

Д

Да се доврандише – да се оправи, да се подобри

Дуби – стои без да пада/Дете, човек/

Довръши се – вече няма какво да се прави

Допата – някога, по късно

Дрънчи – проси

Дубалкя – детска проходилка

Е

Ексик – по малко е , не достига

Ж

Жамби се – с изкривена устна

Жмичка – криеница

Жмучка – примигва

Жмучка – шум от скъсана мокра обувка

Жмярки – пръжки от претопена сланина

Жужел – охлюв

Жвало – жило на оса, пчела

Че те зажвалим – ще те убодя с острие

З

Загрезнало се е – изобилие от плодове и зеленчуци като реколта

Зайре – продукти за храна, реколта

Залипна ми – задавих се

Залудо – напразно

Залуна се – отклони си вниманието

Залунах се – забравих, разсеях се

Залупци – дървена кутия с капак за храна

Заноси – зеене, викане : не се заноси – не викай

Зацуцуем – не разбирам

Зуница – небесна дъга

Зуница – цветен пояс

И

Изаляви – да не стане добре, да не се получи

Изведох пилета – излюпиха се пилета

Изливих – сбърках, грешка

Измазули се – изпускам от ръка

Изпапури – да удари силно с дърво

Изути се конецо – излезе от ушите на иглата

Илиджия – който хитрува при игра, не спазва правилата

Илиджуем – хитрувам

Й

К

Каил съм – съгласен съм, готов съм

Кваца – излюпва пилета

Квачка – кокошка

Килна се – падна , наклони се

Кине се – къса се

Клабуци – мехури при потъване на нещо

Клапушка – звънче на животно

Клензам – подскачам на един крак

Климка се нещо – люшка се накланя се встрани

Кльоцка , криви – куца

Клюмча – разклащам течност

Комка – причастие след постене

Которим – закрилям, грижа се

Копраля – острие с дръжка за почистване на плуг

Комка – причастие

Че се комкам – ще взимам причастие

Кросник – метален клин, забит в оста на биволска кола за да не се вади колелото

Кръкори, кръчка – къркори

Л

Лебеди – докосвам леко, предпазливо

Лизгар – права лопата

Лонгур – дълъг, голям човек

М

Максус – нарочно

Млатим – бия, удрям

Млъскам – бия , удрям

Мочам – ходя по малка нужда

Мочка – урина

Мръва човек – нищо човек

Мръвка – нещо малко

Мутавец – голям , много здрав чувал с дръжки в основата направен от козя вълна или коноп

Н

Навали – натисни

Навръвям – нанизвам

Навунявил се – с настръхнали коси

Надкаруем се – съревновавам се при хвърляне

Накидах се – изцапах се

Нане – бете

Напоречки – удрям

Напупил се – надупил се

Натръгни си панталона – вдигни си панталона

Натъртил се – надупил се

Наукома – наслука

Нашло та зашло – който има нещо необходимо, но проявява каприз

Не се замлатуй – не се занасяй

Немукает – от немарливост

Ногу го коториш – грижа се

О

Оглавник –пособие за впрягане на главата на животно

Одмет има – върши се нещо добре

Одонат – откъм другата страна

Окам – казвам, викам, извиквам

Оклещи се – озъби се

Оклямбуцил – отчаян, обезверен

Олънгана – стара метла

Омаш – тояга

Онодем – правя

Опинци – цървули, обувки

Оправен – който се справя добре

Опрегач – за омотаване

Оратим – говоря

Оратиме – говорим

Отимам – защитавам

Ошутим – оставям животно без рога

П

Пеняви се – ядосва се

Погима се кравата – подуване от вредна храна

Подвеска – за връзване

Помоча се – напика се

Порече се- размисли, промени си мнението, отказа се

Прашулче – малка мотичка за прашене

Пробирам – отделям хубавото от лошото

Пръпешка се – животно когато се търкаля в прахта

Пръчи – стърчи

Пуганец – мишка

Пулъпаз – широка плетена кошница за дрехи

Р

Развръшим – отваряне на зимнина, консервирано

Разклюмчвам – разбивам

Разкоч – крачка

Разрига се –

Разтока – прът на каруца между двата коня

Разтремагам – отлагам

Разтръка му се – дотегна му

Разфуча се – ядоса се

Раставе човек – който върши всичко лесно, оправен

Ремичка – кожена връзка за опинци

Руба – момински дарове

Рубна кошара – в нея се пазят моминските дарове

С

Сандардисвам – притеснявам, смущавам

Свирам се – скитам безцелно, безгрижно

Секне се – чисти си носа

Сецам – дърпам

Сецнах се – ставно изкривяване, прещипване на нерв

Склопотишем – да поставя нещо на тясно, без изход

Смука – шумоли

Стави се – съединява се: стави се с лоши хора – сприятелява, събира се с лоши хора

Сулиндар – ледена висулка или сопол

Сумна се – сви се, намаля

Сумурко – сополко, сополанко

Суникакъв – некачествен , недобър

Т

Таксират – съдба

Трати го – събори го

Тахтабица – дървеница

Трупешката рипам – подскачам едновременно с двата крака

Тумани – дебели панталони

У

Убръже – набързо, за кратко

Угарям – загарям

Умачиня се – вмъква се

Умъкни – обуй, вмъкни, облечи

Урда – извара

Урнебес – на посоки, хаотично

Урсус – лош, неприятен, носещ неприятности

Ф

Фука – ппрониква студен въздух

Фуфури – пришки, обриви

Х

Ц

Цицалче – животно което бозае

Ч

Чамбуджак – много бързо, кратко

Час – по някое време, по късно

Че ме покесери – ще ми се кара много

Чокам – яздя

Чокуш – на гръб, на рамене

Чомбас – върху главата

Ш

Шака – шепа

Шатри – върви като патица

Шашав – луд

Шефелкя – говор на човек без зъби

Шефелкя – фъфли

Шликам – удрям с камшик

Шугав – красив

Шупи се – свива устни

Щ

Щаворец – плъх

Ю; Я

ВИЖТЕ СЪЩО ДОЛНОРАКОВСКИ ДИАЛЕКТ