Гарата село Долни Раковец

Гарата в село Долни Раковец

Гарата в село Долни Раковец

Схема на гарата село Долни Раковец

Схема на гарата село Долни Раковец

 

СЪБОР НА ГАРАТА

През 1928 година се открива ж.п. линията и гарата и оттогава всяка година се прави събор. Това става на Св. Дух в средата на м. юни. Това е всеобщ християнски празник и освен местните хора тук идват и от съседните села. Съборът започва около обяд. най-напред излизат младите. момите се движат хванати по две по три и повече под ръка, ергените също са се групирали в движението, но без да се хващат под ръка. Тук става харесването и запознанствата с момите. На събора е дошла музика. Циганин надува кларинета, а други двама бият барабана и големия тъпан. Облечени в пъстроцветни басмени рокли и забрадки се хвърлят на хоро. За местните хора на това хоро са хващат само цигани и пияни, затова те не се хващат да играят. Находчив търговец продава сладолед, като скъпернически настъргва и залепва с лъжичка върху малката вафлена фунийка. Друг е забучил върху наклонена дъска ножове и от опънатия на пет-шест крачки канап приканва да хвърлят халки. Който нахлузи върху ножа халката, той става негов собственик, който не улучи губи дадените за халките пари. Към ножовете се подреждат и бутилки вино. Условието и тук е същото Някои момчета (от Божковата махала) тренираха преди празника и често огорчаваха търговците. Имаше кошове с череши. Веднъж купени, те се занясяха вкъщи и вече измити „да си вземат всички“. Можеше да го направи. Снимките бяха моментални. Оттук израза: „Щрак Марийке на портрет, картичката след обед“. През 1932 година вече е направен пътят към гарата, посадени са и крайните дървета. От година на година съборът става все по-известен.